1,5 procenta

 

            Przypominamy,  że Wielkopolskie Zrzeszenie LZS od 2009 roku posiada status organizacji pożytku publicznego. Od tego czasu zachęcamy do aktywnego zbierania środków z 1,5% odpisu podatku dochodowego od osób fizycznych poprzez m.in. zaangażowanie działaczy klubów, rodziców, krewnych i przyjaciół zawodników oraz lokalnych przedsiębiorców. Działania marketingowe i promocja naszej własnej działalności mogą pozwolić zdobyć dodatkowe środki finansowe na realizację własnych celów, z szansy tej w latach minionych skorzystało wiele klubów. W ten sposób uzyskane środki za dany rok podatkowy, można wykorzystać na bieżącą działalność klubu,  z przeznaczeniem na realizację celów związanych z upowszechnianiem sportu i turystyki. 

            Przypominamy, że 85% pozyskanej sumy przez dany klub pozostaje do jego dyspozycji. Pozostałe 15% przeznaczone jest na stypendia sportowe dla zawodników oraz obsługę wymaganych prawem działań dotyczących organizacji posiadających status organizacji pożytku publicznego (OPP).

Ponieważ zbliża się okres składania PIT –ów przez podatników, to właśnie teraz jest pora dla nas wszystkich na zintensyfikowanie działań na rzecz przekazania 1,5% pdof na klub lub PZ LZS. Tylko i wyłącznie od naszej aktywności zależy, czy i ile środków uda się tą drogą pozyskać. Przypominamy, ze wystarczy w zeznaniu podatkowym wskazać nr:

KRS 0000137358

oraz w rubryce cel szczegółowy wpisać nazwę klubu lub  organizacji gminnej lub powiatowej Zrzeszenia LZS w …...

Aby ułatwić Państwu przekazanie nam 1,5% podatku na stronie Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS udostępniamy program E-PITY 

https://www.e-pity.pl/pit-online/index.php?opp=0000137358&partner=lpoppbaz#/home

który pozwoli w łatwy sposób wypełnić odpowiedni formularz PIT.

Program e-pity wstawi w odpowiedniej pozycji formularza dane Wielkopolskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe, natomiast samemu w rubryce cel szczegółowy 1,5% należy wpisać nazwę klubu lub nazwę organizacji gminnej lub powiatowej Zrzeszenia LZS.

Szczegółowych  wyjaśnień w tym względzie oraz dodatkowych informacji można uzyskać w biurze WZ LZS w Poznaniu tel. 61 876 00 20 w.25.

 

DEKLARACJĘ DO URZĘDU SKARBOWEGO NALEŻY ZŁOŻYĆ DO 30 KWIETNIA 2024!