Władze LZS

Rada Wielkopolskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Poznaniu

Lp. Nazwisko Imię Funkcja
1 Jankowski Piotr Przewodniczący
2 Piasek Krzysztof Z-ca przewodniczącego ds. organizacyjnych
3 Wachowiak Eligiusz Z-ca przewodniczącego ds. sportu
4 Witczuk Mariusz Z-ca przewodniczącego ds. upowszechniania i turystyki
5 Skopińska Marzena Skarbnik
6 Ratajczak Stanisław Sekretarz
7 Dankowski Paweł Członek
8 Dolaciński Stanisław Członek
9 Durczyński Mirosław Członek
10 Janicki Lech Członek
11 Kaczmarek Robert Członek
12 Krzewiński Ignacy Członek
13 Nalepa Marek Członek
14 Niewiadomska Monika Członek
15 Nitka Maria Członek
16 Nowak Jerzy Członek
17 Nowak Tadeusz Członek
18 Oprysiak Maciej Członek
19 Sobański Andrzej Członek
20 Szubert Rafał Członek
21 Walczak Zenon Członek

Komisja Rewizyjna Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS w Poznaniu

Lp. Nazwisko Imię Funkcja
1 Skrzypczak Robert Przewodniczący
2 Kosicki Franciszek Z-ca przewodniczącego
3 Obrycki Antoni Sekretarz
4 Tetlak Edmund Członek
5 Pacyna Wojciech Członek
6 Baranowski Karol Członek

Prezydium Wielkopolskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Poznaniu

Lp. Nazwisko Imię  Funkcja
1 Jankowski Piotr Przewodniczący
2 Piasek Krzysztof Z-ca przewodniczącego ds. organizacyjnych
3 Wachowiak Eligiusz Z-ca przewodniczącego ds. sportu
4 Witczuk Mariusz Z-ca przewodniczącego ds. upowszechniania i turystyki
5 Skopińska Marzena Skarbnik
6 Ratajczak Stanisław Sekretarz
7 Oprysiak Maciej Członek Prezydium
8 Nalepa Marek Członek Prezydium
9 Nowak Tadeusz Członek Prezydium

 

 

 

DEKLARACJĘ DO URZĘDU SKARBOWEGO NALEŻY ZŁOŻYĆ DO 30 KWIETNIA 2024!