Władze LZS

Rada Wielkopolskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Poznaniu

Lp.NazwiskoImięFunkcja
1 Tomaszewski Tadeusz Przewodniczący
2 Piasek Krzysztof Z-ca przewodniczącego
3 Gruchała Sławomir Z-ca przewodniczącego
4 Durczyński Mirosław Z-ca przewodniczącego
5 Skopińska Marzena Skarbnik
6 Wachowiak Eligiusz Sekretarz
7 Bierła Władyslaw Członek
8 Janicki Lech Członek
9 Kobylczak Andrzej Członek
10 Krzewiński Ignacy Członek
11 Hoffmann Rafał Członek
12 Łączka Bogumił Członek
13 Nowak Jerzy Członek
14 Nowak Tadeusz Członek
15 Pauliński Lech Członek
16 Ratajczak Stanisław Członek
17 Walczak Zenon

Członek

18 Niewiadomska Monika

Członek

19 Rotnicki Zdzisław Członek

Komisja Rewizyjna Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS w Poznaniu

Lp.NazwiskoImięFunkcja
1 Wasielewski Grzegorz Przewodniczący
2 Kosicki Franciszek Z-ca przewodniczącego
3 Śwital Jan Sekretarz
4 Skrzypczak Robert Członek
5 Tetlak Edmund Członek

Prezydium Wielkopolskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Poznaniu

Lp.NazwiskoImięFunkcja
1 Tomaszewski Tadeusz Przewodniczący
2 Piasek Krzysztof Z-ca przewodniczącego
3 Gruchała Sławomir Z-ca przewodniczącego
4 Durczyński Mirosław Z-ca przewodniczącego
5 Skopińska Marzena Skarbnik
6 Wachowiak Eligiusz Sekretarz
7 Ratajczak Stanisław Członek Prezydium
8 Hoffman Rafał Członek Prezydium
9 Nowak Tadeusz Członek Prezydium
     

 

DEKLARACJĘ DO URZĘDU SKARBOWEGO NALEŻY ZŁOŻYĆ DO 30 KWIETNIA 2024!