Podsumowanie Współzawodnictwa Sportowego i Turystycznego Powiatów - 2023r.

Udostępniamy wyniki Współzawodnictwa Sportowego Powiatów Województwa Wielkopolskiego 2023r., Współzawodnictwa Turystycznego  Powiatów Województwa Wielkopolskiego 2023 r. oraz Współzawodnictwa Sportowego Młodzieży LZS szkół ponadpodstawowych 2023r.

 

DEKLARACJĘ DO URZĘDU SKARBOWEGO NALEŻY ZŁOŻYĆ DO 30 KWIETNIA 2024!