XXV LETNIA WIELKOPOLSKA SPARTAKIADA LZS MIESZKAŃCÓW WSI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO O PUCHAR MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO, Żerków 18.06.2023

 

DEKLARACJĘ DO URZĘDU SKARBOWEGO NALEŻY ZŁOŻYĆ DO 30 KWIETNIA 2024!